banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Guardamar del Segura

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2022 (euros/habitant)

1.195,07

1.018,63

1.099,71

1.097,59

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2021 (euros/habitant)

1.295,95

1.113,24

1.004,22

1.063,58

Deute Viu del municipi - 2021 (euros/habitant)

151,45

151,49

115,25

240,88

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

39,88

31,66

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

60,42

62,10

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,64

0,67

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2022 (euros)

26.018,60

43.783,58

45.965,07

49.070    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

1.276    

25.911    

145.431    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

3,13

5,41

6,94

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

14,58

17,22

13,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

82,29

77,21

79,37

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

38,24

37,46

36,60

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

1,10

1,03

1,57

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

1,65

1,57

2,11

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

12,46

8,29

7,13

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

14,97

13,52

16,39

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

5,33

4,67

6,97

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

8,54

7,81

8,61

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.558    

95.723    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

427,70

9.916,87

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

2.786,36

81.401,26

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

12,02

10,36

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

78,31

85,04

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

73,02

73,20

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

2.597,88

70.069,89

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

30,26

23,91

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

24,81

45,77

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

17,88

26,27

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

27,05

4,05

12,08

16,21