banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Elx/Elche

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

847,47

859,18

960,96

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

773,93

804,25

931,28

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

95,45

97,81

167,45

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

37,88

36,58

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

49,74

49,96

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,59

0,59

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

35.655,89

36.428,04

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

17.470    

21.789    

142.933    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

11,22

11,24

7,22

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

12,38

12,01

13,84

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

76,40

153,51

78,94

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

38,53

39,67

37,28

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

1,47

1,45

1,57

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

1,98

2,01

2,09

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

5,80

5,70

6,97

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

15,14

14,38

16,04

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

5,81

5,74

6,75

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

7,66

7,79

8,25

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

32.607    

48.878    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

3.168,19

4.689,39

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

28.528,84

43.191,91

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

9,72

9,59

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

87,49

88,37

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

71,74

71,33

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

23.391,71

34.865,58

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

36,47

31,02

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

28,77

24,27

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

31,11

39,80

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

3,65

4,91

12,08

16,21