banc de dades municipal

Dades estadístiques | Vivenda | Crevillent

Dades estadístiques - Vivenda


Transaccions immobiliàries
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total Vivendes - 2017 (núm.)

236    

3.961    

40.122    

79.132    

Vivenda nova - 2017 (núm.)

4    

394    

5.007    

7.458    

Vivenda de segona ma - 2017 (núm.)

232    

3.567    

35.115    

71.674    

Preu Bàsic Nacional - 2009/2012 (euros/m2)

758    

758    

758    

758    

Preu màxim VP Règim General - 2009/2012 (euros/m2)

1.394,72

1.576,64

1.697,92

1.819,20

Preu màxim VP Règim Concertat - 2009/2012 (euros/m2)

1.705,50

1.910,16

2.183,04

2.319,48

Preu màxim VP Règim especial - 2009/2012 (euros/m2)

1.303,76

1.478,10

1.591,80

1.705,50

Preu màxim Vivenda usada - 2009/2012 (euros/m2)

1.576,64

1.910,16

2.183,04

2.304,32

 
Edificació de nova planta
    Municipi Comarca Província Comunitat
Vivendes - 2018 (núm.)

3    

348    

6.504    

8.873    

 
Cens de Vivendes
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total de vivendes familiars - 2011 (núm.)

14.691    

171.893    

1.274.096    

3.147.062    

Vivendes principals - 2011 (núm.)

10.355    

110.385    

738.367    

1.986.896    

Vivendes secundàries - 2011 (núm.)

2.310    

40.096    

326.705    

655.137    

Vivendes buides - 2011 (núm.)

2.026    

21.412    

209.024    

505.029    

Total vivendes col.lectives - 2011 (núm.)

1    

20    

229    

617