banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Cox

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2020 (persones)

7.386    

360.738    

1.879.888    

5.057.353    

Variaciˇ Padrˇ - 2019/2020 (%)

1,22

1,54

1,14

1,07

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2020 (%)

2,05

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2020 (%)

0,39

19,19

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2020 (%)

0,15

7,13

37,17

 
Densitat de poblaciˇ - 2020 (Hab./Km2)

440,69

376,86

323,20

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

195    

8.484    

48.844    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2020)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

18,78

15,53

15,49

15,58

De 16 a 29 anys (%)

15,72

13,90

14,25

14,27

De 30 a 64 anys (%)

50,22

48,35

50,42

50,74

Majors de 64 anys (%)

15,29

22,21

19,84

19,41

═ndex de dependŔncia (%)

51,66

60,63

54,64

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

5.722    

181.672    

1.121.023    

3.349.756    

Extrangers (persones)

1.213    

123.985    

374.618    

752.131    

Naixcuts a la CV (%)

77,47

50,36

59,63

66,24

Extrangers (%)

16,42

34,37

19,93

14,87

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

6.975    

360.900    

1.844.730    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,67

17,80