banc de dades municipal

Dades estadístiques | Vivenda | Confrides

Dades estadístiques - Vivenda


Transaccions immobiliàries
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total Vivendes - 2017 (núm.)

1    

4.394    

40.122    

79.132    

Vivenda nova - 2017 (núm.)

0    

399    

5.007    

7.458    

Vivenda de segona ma - 2017 (núm.)

1    

3.995    

35.115    

71.674    

Preu Bàsic Nacional - 2009/2012 (euros/m2)

758    

758    

758    

758    

Preu màxim VP Règim General - 2009/2012 (euros/m2)

1.212,80

1.576,64

1.697,92

1.819,20

Preu màxim VP Règim Concertat - 2009/2012 (euros/m2)

1.364,40

1.910,16

2.183,04

2.319,48

Preu màxim VP Règim especial - 2009/2012 (euros/m2)

1.137    

1.478,10

1.591,80

1.705,50

Preu màxim Vivenda usada - 2009/2012 (euros/m2)

1.212,80

1.910,16

2.183,04

2.304,32

 
Edificació de nova planta
    Municipi Comarca Província Comunitat
Vivendes - 2008 (núm.)

0    

715    

10.880    

27.995    

 
Cens de Vivendes
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total de vivendes familiars - 2011 (núm.)

396    

136.950    

1.274.096    

3.147.062    

Vivendes principals - 2011 (núm.)

132    

74.930    

738.367    

1.986.896    

Vivendes secundàries - 2001 (núm.)

180    

33.094    

281.785    

564.086    

Vivendes buides - 2001 (núm.)

0    

22.913    

174.713    

444.823    

Total vivendes col.lectives - 2001 (núm.)

0    

9    

32    

48