banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Cocentaina

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

959    

877,76

960,96

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

946,51

1.059,11

931,28

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

4,49

33,26

167,45

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

48,09

40,49

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

53,91

56,93

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,78

0,82

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

35.875,66

34.819,10

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

1.002    

2.287    

145.431    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

15,67

13,47

6,94

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

10,58

11,28

13,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

73,75

116,92

79,37

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

41,62

31,66

36,60

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

0,80

0,70

1,57

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

2,30

1,62

2,11

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

5,09

4,07

7,13

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

12,48

9,97

16,39

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

4,29

3,50

6,97

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

7,19

6,34

8,61

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

5.294    

37.777    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

315,96

995,40

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

4.934,92

36.848,14

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

5,97

2,63

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

93,22

97,54

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

85,66

91,16

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

4.535,10

34.439,35

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

3,48

4,89

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

36,34

36,83

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

53,44

49,78

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

6,75

8,49

12,08

16,21