banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Castalla

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

877,45

1.017,97

960,96

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

909,65

1.011,38

931,28

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0    

251,67

167,45

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

31,03

38,19

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

53,73

53,03

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,76

0,72

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

43.091,36

35.939,20

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

886    

7.945    

145.431    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

19,98

15,57

6,94

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

13,09

11,30

13,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

66,93

145,83

79,37

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

32,51

33,74

36,60

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

1,81

1,86

1,57

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

1,69

2,29

2,11

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

5,87

5,08

7,13

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

11,51

13,62

16,39

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

5,76

7,22

6,97

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

7,79

8,71

8,61

9,39

Nombre d'empreses superior a la mitjana del seu estrat poblacional - 2016 (--)

-

     
 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

11.460    

53.966    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

308,95

2.232,58

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

11.160,81

51.116,10

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

2,70

4,14

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

97,39

94,72

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

91,16

90,89

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

10.447,19

49.050,68

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

7,24

10,40

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

27,09

21,57

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

23,23

35,87

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

42,44

32,15

12,08

16,21