banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Campello, el

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

1.049,51

815,10

960,96

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

912,86

729,63

931,28

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

29,64

65,17

167,45

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

51,51

42,31

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

52,17

48,86

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,69

0,72

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

54.321,75

49.544,91

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

2.223    

37.557    

142.933    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

2,34

3,53

7,22

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

12,82

11,07

13,84

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

84,84

170,27

78,94

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

37,88

36,14

37,28

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

2,25

2,17

1,57

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

2,25

2,48

2,09

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

6,75

6,61

6,97

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

17,36

19,48

16,04

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

9,76

9,26

6,75

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

8,59

8,53

8,25

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

5.527    

67.357    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

678,65

8.359,13

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

4.481,55

57.501,21

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

12,28

12,41

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

81,08

85,37

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

72,17

76,68

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

3.988,94

51.650,48

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

16,12

15,16

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

3,10

16,14

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

76,07

56,12

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

4,71

12,58

12,08

16,21