banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Callosa d'en Sarriā

Dades estadístiques - Demografia


Poblaciķ
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padrķ - 2021 (persones)

7.589    

190.070    

1.881.762    

5.058.138    

Variaciķ Padrķ - 2020/2021 (%)

0,89

-0,47

0,10

0,02

Poblaciķ respecte de la comarca - 2021 (%)

3,99

     
Poblaciķ respecte de la província - 2021 (%)

0,40

10,10

   
Poblaciķ respecte de la comunitat - 2021 (%)

0,15

3,76

37,20

 
Densitat de poblaciķ - 2021 (Hab./Km2)

218,96

328,46

323,52

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2021 (persones)

412    

5.348    

52.904    

150.210    

 
Característiques de la poblaciķ (Padrķ 2021)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,64

13,96

15,20

15,28

De 16 a 29 anys (%)

15,09

13,77

14,25

14,33

De 30 a 64 anys (%)

50,64

51,76

50,43

50,70

Majors de 64 anys (%)

18,63

20,50

20,12

19,69

Índex de dependčncia (%)

52,15

52,59

54,59

53,78

Naixcuts a la CV (persones)

4.773    

80.502    

1.122.706    

3.348.878    

Extrangers (persones)

1.526    

57.816    

373.423    

751.616    

Naixcuts a la CV (%)

62,89

42,35

59,66

66,21

Extrangers (%)

20,11

30,42

19,84

14,86

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

7.570    

182.000    

1.844.730    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,67

17,80