banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Calp

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2019 (persones)

22.725    

175.156    

1.858.683    

5.003.769    

Variaciˇ Padrˇ - 2018/2019 (%)

5,05

1,94

1,08

0,81

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2019 (%)

12,97

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2019 (%)

1,22

9,42

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,45

3,50

37,15

 
Densitat de poblaciˇ - 2019 (Hab./Km2)

966,61

231,07

319,55

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

485    

6.464    

48.844    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2019)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

14,11

14    

15,69

15,81

De 16 a 29 anys (%)

14,02

13,10

14,16

14,12

De 30 a 64 anys (%)

48,51

49,04

50,43

50,81

Majors de 64 anys (%)

23,37

23,86

19,72

19,26

═ndex de dependŔncia (%)

59,93

60,93

54,83

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

7.529    

89.498    

1.119.261    

3.347.243    

Extrangers (persones)

10.719    

58.064    

355.454    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

33,13

51,10

60,22

66,89

Extrangers (%)

47,17

33,15

19,12

14,06

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

23.180    

179.705    

1.844.730    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

6,61

--

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

16,68

--

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

60,10

--

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

16,61

--

15,67

17,80