banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Calp

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.812,36

1.298,85

920,62

962,73

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.744,99

1.374,43

933,64

1.018,05

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

890,25

350,66

212,14

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

39,33

41,66

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2017 (núm.turismes x 100 hab.)

63,74

64,79

53,17

50,80

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,71

0,79

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2017 (euros)

45.722,53

45.522,68

45.481,52

49.003    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

1.880    

15.888    

133.124    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

2,39

3,37

7,44

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

16,28

17,88

13,30

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

40,11

33,13

39,42

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

41,22

41,67

39,84

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

0,85

1,10

1,44

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

1,38

1,79

2,17

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

10,69

7,40

6,52

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

15,90

15,99

15,56

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

5,27

5,44

6,47

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

7,13

6,06

7,67

8,51

Nombre d'empreses superior a la mitjana del seu estrat poblacional - 2016 (--)

-

     
 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

2.351    

75.802    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

1.068,34

10.741,21

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.051,76

63.294    

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

45,44

14,17

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

44,74

83,50

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

49,81

80,91

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.171,15

61.331,53

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

3,43

6,10

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

17,60

30,18

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

64,19

56,14

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

14,78

7,58

12,08

16,21