banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Benissa

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2022 (euros/habitant)

1.354,89

1.401,49

1.099,71

1.097,59

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2021 (euros/habitant)

1.525,70

1.325,96

1.004,22

1.063,58

Deute Viu del municipi - 2021 (euros/habitant)

0    

208,47

115,25

240,88

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

50,25

41,66

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

85,13

66,28

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,87

0,79

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2022 (euros)

73.207,27

47.384,38

45.965,07

49.070    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

1.259    

17.819    

145.431    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

4,37

3,47

6,94

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

23,51

18,66

13,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

72,12

73,72

79,37

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

30,66

30,43

36,60

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

0,95

1,22

1,57

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

1,67

1,66

2,11

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

9,13

7,68

7,13

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

18,51

16,62

16,39

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

3,81

5,31

6,97

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

7,39

6,59

8,61

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

6.971    

75.802    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

991,77

10.741,21

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

5.896,06

63.294    

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

14,23

14,17

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

84,58

83,50

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

80,20

80,91

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

5.591,09

61.331,53

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

14,31

6,10

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

29,40

30,18

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

52,32

56,14

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

3,97

7,58

12,08

16,21