banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Benijófar

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

1.222,27

1.026,35

1.000,64

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

1.556,08

972,81

931,07

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

480,23

190,58

134,05

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

22,25

31,66

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

66,23

62,10

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,48

0,67

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

59.985,56

43.865,98

46.009,86

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

244    

25.911    

145.431    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

5,74

5,41

6,94

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

18,85

17,22

13,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

75,41

77,21

79,37

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

40,16

37,46

36,60

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

1,03

1,57

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

1,57

2,11

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

8,29

7,13

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

13,52

16,39

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

4,67

6,97

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

7,81

8,61

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

436    

95.723    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

188,77

9.916,87

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

210,28

81.401,26

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

43,30

10,36

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

48,23

85,04

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

58,28

73,20

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

254,11

70.069,89

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

33,02

23,91

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

44,01

45,77

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

22,97

26,27

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2010 (%)

0    

3,98

11,90

15,95