banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Benifallim

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

1.117,01

1.017,97

960,96

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

2.696,08

1.011,38

931,28

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0    

251,67

167,45

296,41

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

28,99

37,53

39,62

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

74,29

53,03

55,19

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

0    

0,85

0,87

0,95

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

23.860,70

35.939,20

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

<4

7.899    

142.933    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

<4

15,96

7,22

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

<4

11,24

13,84

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

<4

145,16

78,94

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

<4

34,17

37,28

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

1,80

1,57

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

2,29

2,09

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

5,05

6,97

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

<4

13,48

16,04

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

<4

7,01

6,75

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

<4

8,33

8,25

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

1.369    

53.966    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

2,31

2.232,58

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.354,94

51.116,10

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,17

4,14

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

98,97

94,72

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

95,52

90,89

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.307,71

49.050,68

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

10,28

10,40

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

21,94

21,57

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

39,75

35,87

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

28,03

32,15

12,08

16,21