banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Beniarrés

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

787    

859,32

946,21

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

769,43

1.049,65

934,16

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

87,04

34,55

212,14

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

31,79

40,49

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

54,29

56,21

54,31

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,57

0,82

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

30.707,93

33.807,50

46.162,96

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

67    

2.161    

133.124    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

20,90

13,47

7,44

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

17,91

10,83

13,30

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

46,27

34,47

39,42

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

14,93

24,39

39,84

42,34

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

2.021    

37.777    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

24,25

995,40

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

2.071,74

36.848,14

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

1,20

2,63

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

102,51

97,54

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

91,52

91,16

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.849,58

34.439,35

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

6,30

4,89

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

59,15

36,83

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

33,10

49,78

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

1,44

8,49

12,08

16,21