banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Benej˙zar

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2018 (persones)

5.361    

351.054    

1.838.819    

4.963.703    

Variaciˇ Padrˇ - 2017/2018 (%)

-0,20

0,69

0,74

0,45

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2018 (%)

1,53

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2018 (%)

0,29

19,09

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2018 (%)

0,11

19,09

37,05

 
Densitat de poblaciˇ - 2018 (Hab./Km2)

574,60

366,74

316,14

213,45

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

118    

8.484    

48.844    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2018)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

16,28

15,83

15,86

15,97

De 16 a 29 anys (%)

15,71

13,86

14,18

14,05

De 30 a 64 anys (%)

48,33

48,19

50,42

50,91

Majors de 64 anys (%)

19,68

22,13

19,54

19,07

═ndex de dependŔncia (%)

56,16

61,18

54,81

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

4.437    

180.869    

1.117.490    

3.345.174    

Extrangers (persones)

651    

114.813    

336.902    

664.921    

Naixcuts a la CV (%)

82,76

51,52

60,77

67,39

Extrangers (%)

12,14

32,71

18,32

13,40

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

5.220    

360.900    

1.844.730    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,67

17,80