banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Benejúzar

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

740,55

953,22

960,96

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

873,78

969,89

931,28

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0    

213,38

167,45

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

11,61

31,66

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

54,07

62,10

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,92

0,67

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

38.192,58

44.441,37

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

352    

25.911    

145.431    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

12,50

5,41

6,94

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

17,33

17,22

13,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

70,17

154,43

79,37

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

46,02

37,46

36,60

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

1,03

1,57

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

1,57

2,11

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

3,13

8,29

7,13

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

9,66

13,52

16,39

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

2,84

4,67

6,97

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

6,82

7,81

8,61

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

933    

95.723    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

105,89

9.916,87

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

767,82

81.401,26

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

11,35

10,36

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

82,30

85,04

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

71,83

73,20

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

670,15

70.069,89

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

4,62

23,91

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

45,73

45,77

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

49,60

26,27

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,05

4,05

12,08

16,21