banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Benasau

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

913,91

878,61

947,82

981,55

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.999,38

1.139,49

927,08

1.006,60

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0    

33,26

167,45

296,41

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

44,29

37,33

39,62

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

63,58

56,93

55,19

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

0    

1,25

0,87

0,95

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

25.563,02

34.819,10

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

11    

2.303    

142.933    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

<4

13,16

7,22

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

<4

11,64

13,84

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

<4

116,37

78,94

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

<4

31,78

37,28

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

0,78

1,57

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

1,56

2,09

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

3,73

6,97

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

<4

9,81

16,04

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

<4

3,73

6,75

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

<4

6,04

8,25

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

904    

37.777    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

5,70

995,40

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

907,03

36.848,14

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,63

2,63

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

100,34

97,54

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

97,07

91,16

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

877,53

34.439,35

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

1,94

4,89

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

48,62

36,83

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

41,51

49,78

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

7,93

8,49

12,08

16,21