banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Aspe

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

917,36

834,66

960,96

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

930,07

882,95

931,28

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0,44

236,17

167,45

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

30,12

30,38

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

49,32

51,35

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,54

0,64

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

54.392,03

40.757,42

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

1.376    

11.741    

142.933    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

15,19

15,38

7,22

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

13,23

11,23

13,84

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

71,58

146,78

78,94

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

41,50

39,32

37,28

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

1,02

1,07

1,57

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

1,82

1,98

2,09

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

3,78

4,69

6,97

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

9,96

11,84

16,04

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

5,74

5,94

6,75

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

7,78

7,67

8,25

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

7.090    

79.799    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

328,87

3.617,58

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

6.583,69

75.081,39

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

4,64

4,53

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

92,86

94,09

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

83,55

87,48

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

5.923,73

69.804,31

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

33,25

13,84

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

19,48

30,39

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

44,35

46,84

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

2,92

8,93

12,08

16,21