banc de dades municipal

Dades estadístiques | Vivienda | Almoradí

Dades estadístiques - Vivenda


Transaccions immobiliàries
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total Vivendes - 2017 (núm.)

249    

14.721    

40.122    

79.132    

Vivenda nova - 2017 (núm.)

10    

2.852    

5.007    

7.458    

Vivenda de segona ma - 2017 (núm.)

239    

11.869    

35.115    

71.674    

Preu Bàsic Nacional - 2009/2012 (euros/m2)

758    

758    

758    

758    

Preu màxim VP Règim General - 2009/2012 (euros/m2)

1.394,72

1.394,72

1.697,92

1.819,20

Preu màxim VP Règim Concertat - 2009/2012 (euros/m2)

1.637,28

1.705,50

2.183,04

2.319,48

Preu màxim VP Règim especial - 2009/2012 (euros/m2)

1.303,76

1.303,76

1.591,80

1.705,50

Preu màxim Vivenda usada - 2009/2012 (euros/m2)

1.516    

1.576,64

2.183,04

2.304,32

 
Edificació de nova planta
    Municipi Comarca Província Comunitat
Vivendes - 2018 (núm.)

4    

2.934    

6.504    

8.873    

 
Cens de Vivendes
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total de vivendes familiars - 2011 (núm.)

9.739    

329.647    

1.274.096    

3.147.062    

Vivendes principals - 2011 (núm.)

7.147    

147.114    

738.367    

1.986.896    

Vivendes secundàries - 2011 (núm.)

605    

119.153    

326.705    

655.137    

Vivendes buides - 2011 (núm.)

1.987    

62.489    

209.024    

505.029    

Total vivendes col.lectives - 2011 (núm.)

1    

29    

229    

617