banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Alacant/Alicante

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

787,10

793,35

946,21

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

866,14

830,06

934,16

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

75,12

72,26

212,14

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

42,87

42,31

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

47,02

48,39

54,31

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,76

0,72

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

49.017,80

49.877,57

46.162,96

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

24.886    

35.033    

133.124    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

3,15

3,62

7,44

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

10,70

11,27

13,30

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

36,72

37,54

39,42

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

49,43

47,33

39,84

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

2,08

2    

1,44

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

2,59

2,53

2,17

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

6,57

6,19

6,52

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

20,86

19,18

15,56

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

9,29

8,86

6,47

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

8,04

8,10

7,67

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

20.127    

67.357    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

3.990,23

8.359,13

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

15.638,60

57.501,21

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

19,83

12,41

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

77,70

85,37

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

63,65

76,68

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

12.811,81

51.650,48

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

19,76

15,16

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

17,73

16,14

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

56,98

56,12

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

5,53

12,58

12,08

16,21