banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Algueña

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

1.620,90

830,31

1.000,64

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

1.148,27

808,19

931,07

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

0,64

207,19

134,05

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

31,43

30,38

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

69,91

51,35

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,31

0,64

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

27.971,44

40.787,52

46.009,86

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

86    

11.870    

145.431    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

25,58

14,73

6,94

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

8,14

11,05

13,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

66,28

74,22

79,37

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

52,33

38,95

36,60

36,18

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

1.843    

79.799    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

39,15

3.617,58

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.720,44

75.081,39

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

2,12

4,53

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

93,35

94,09

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

80,42

87,48

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.482,15

69.804,31

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

9,08

13,84

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

51,16

30,39

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

38,04

46,84

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

1,72

8,93

12,08

16,21