banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Algorfa

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.605,08

948,22

932,90

967,58

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.163,01

882,06

932,54

1.015,06

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

138,92

260,10

212,14

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

13,88

31,66

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2017 (núm.turismes x 100 hab.)

79,50

58,49

53,17

50,80

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,42

0,67

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2017 (euros)

41.404,29

43.313,86

45.481,52

49.003    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

174    

22.871    

133.124    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

5,75

5,66

7,44

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

16,67

16,75

13,30

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

38,51

40,72

39,42

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

39,08

36,74

39,84

42,34

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2014 (%)

5,23

6,33

5,73

4,84

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2014 (%)

11,76

12,02

14,79

16,17

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2014 (%)

5,23

4,25

6,02

6,90

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2014 (%)

5,88

6,68

7,16

7,93

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

1.836    

95.723    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

230,75

9.916,87

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.653,19

81.401,26

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

12,57

10,36

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

90,04

85,04

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

77,67

73,20

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.426,01

70.069,89

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

19,08

23,91

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

52,17

45,77

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

28,43

26,27

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,32

4,05

12,08

16,21