banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Alcoi/Alcoy

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2021 (persones)

59.128    

110.283    

1.881.762    

5.058.138    

Variaciˇ Padrˇ - 2020/2021 (%)

-0,38

0,16

0,10

0,02

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2021 (%)

53,61

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2021 (%)

3,14

5,86

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2021 (%)

1,17

2,18

37,20

 
Densitat de poblaciˇ - 2021 (Hab./Km2)

455,32

204,36

323,52

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2021 (persones)

1.356    

2.073    

52.904    

150.210    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2021)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

14,49

14,68

15,20

15,28

De 16 a 29 anys (%)

14,52

14,41

14,25

14,33

De 30 a 64 anys (%)

49,55

50,19

50,43

50,70

Majors de 64 anys (%)

21,44

20,72

20,12

19,69

═ndex de dependŔncia (%)

56,08

54,80

54,59

53,78

Naixcuts a la CV (persones)

47.236    

83.351    

1.122.706    

3.348.878    

Extrangers (persones)

4.371    

8.396    

373.423    

751.616    

Naixcuts a la CV (%)

79,89

75,58

59,66

66,21

Extrangers (%)

7,39

7,61

19,84

14,86

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

60.405    

111.215    

1.844.730    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

10,65

--

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

15,76

--

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

58,84

--

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

14,74

--

15,67

17,80