banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Alcalalí

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2018 (euros/habitant)

627,12

1.284,86

925,60

935,31

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2017 (euros/habitant)

802,98

1.282,74

911,20

929,13

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

350,66

212,14

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

40,27

41,66

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2017 (núm.turismes x 100 hab.)

68,73

64,79

53,17

50,80

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0    

0,79

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2017 (euros)

46.912,26

45.522,68

45.481,52

49.003    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

80    

15.888    

133.124    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2013 (%)

5,63

3,90

7,94

7,39

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

30    

17,88

13,30

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2015 (%)

34,57

34,28

40,42

39,60

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

36,25

41,67

39,84

42,34

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

1.440    

75.802    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

77,20

10.741,21

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.371,54

63.294    

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

5,36

14,17

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

95,25

83,50

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

91,22

80,91

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.313,60

61.331,53

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

1,10

6,10

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

35,36

30,18

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

62,28

56,14

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

1,25

7,58

12,08

16,21