banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Sant Joan de Moró

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

916,80

1.144,91

1.137,76

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.137,31

1.092,39

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

161,94

245,67

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

28,54

40,25

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

56,82

55,60

53,49

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,67

0,86

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

51.100,56

61.210,27

50.168,40

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

195    

17.829    

39.228    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

12,82

5,75

7,09

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

14,87

12,61

13,56

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

41,03

36,63

39,32

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

31,28

44,74

40,02

42,34

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

2.915    

95.731    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

318,84

9.141,70

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

2.607,75

84.767,12

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

10,94

9,55

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

89,46

88,55

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

78,52

85,40

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

2.288,83

81.748,06

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

1,47

7,11

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

41,83

38,59

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

40,58

50,42

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

16,12

3,88

18,14

16,21