banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Vila-real

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

926,75

1.093,02

1.177,88

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.071,71

1.095,43

1.176,11

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

509,14

288,96

218,12

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

37,44

36,07

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

52,51

52,77

54,43

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,72

0,76

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

76.948,85

52.864,05

48.844,46

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

3.284    

11.764    

39.742    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

8,77

8,57

7,44

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

12,55

12,73

13,11

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

78,68

154,03

79,45

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

34,71

38,18

38,04

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

1,71

1,11

1,44

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

1,86

1,65

2,15

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

5,48

4,17

5,19

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

16,23

13,01

15,61

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

7,64

6,94

7,15

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

11,05

9,70

9,87

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

5.512    

60.515    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

1.183,23

5.390,88

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

4.118,47

54.330,12

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

21,47

8,91

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

74,72

89,78

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

69,22

81,88

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

3.815,59

49.551,16

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

5,24

4,83

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

90,31

49,36

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

4,44

32,17

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2010 (%)

0    

13,55

17,91

15,95