banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Vilar de Canes

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

1.148,84

1.054,70

1.220,84

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

1.919,16

1.160,32

1.094,75

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

0    

169,16

198,25

257,05

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

26,60

32,45

40,94

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

42,01

50,82

54,43

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

0    

1,86

1,12

0,95

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

20.535,47

26.827,72

48.746,86

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

14    

481    

40.796    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

<4

9,15

7,17

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

<4

13,10

12,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

<4

43,24

80,14

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

<4

27,44

38,66

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

 

1,42

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

 

2,10

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

 

5,31

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

 

15,25

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

 

7,35

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

 

10,05

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

1.591    

66.316    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

3,33

163,71

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.580,26

66.196,13

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,21

0,25

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

99,32

99,82

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

92,67

94,40

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.474,45

62.602,33

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

1,06

7,72

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

29,11

13,67

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

69,61

64,89

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,23

13,73

18,14

16,21