banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Vilanova d'Alcolea

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

1.260,14

1.292,38

1.145,48

981,55

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.498,12

1.128,46

1.172,76

1.006,60

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0    

111,39

218,12

296,41

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

35,28

45,46

40,94

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

61,82

56,54

54,43

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

3,19

1,06

1,12

0,95

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

13.592,64

57.687,17

48.844,46

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

33    

18.202    

39.742    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

<4

6,08

7,44

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

<4

12,09

13,11

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

<4

163,17

79,45

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

<4

35,55

38,04

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

1,78

1,44

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

2,39

2,15

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

5,47

5,19

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

<4

17,81

15,61

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

<4

7,64

7,15

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

<4

9,13

9,87

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

6.841    

95.731    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

31,82

9.141,70

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

6.821,46

84.767,12

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,47

9,55

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

99,71

88,55

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

91,14

85,40

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

6.234,93

81.748,06

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

7,12

7,11

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

32,39

38,59

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

56,15

50,42

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

4,35

3,88

18,14

16,21