banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Vilafamés

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2022 (euros/habitant)

1.413,55

1.245,01

1.249,63

1.097,59

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2021 (euros/habitant)

1.388,37

1.151,72

1.205,47

1.063,58

Deute Viu del municipi - 2021 (euros/habitant)

0    

121,80

202,49

240,88

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

31,32

40,25

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

60,42

56,54

54,43

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,55

0,86

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2022 (euros)

48.583,85

57.262,18

48.679,45

49.070    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

137    

19.166    

40.796    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

15,33

5,62

7,17

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

15,33

11,46

12,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

69,34

82,24

80,14

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

35,04

37,46

38,66

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

1,67

1,42

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

2,30

2,10

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

5,38

5,31

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

16,95

15,25

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

7,64

7,35

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

9,15

10,05

9,39

Nombre d'empreses superior a la mitjana del seu estrat poblacional - 2016 (--)

-

     
 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

7.040    

95.731    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

392,17

9.141,70

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

6.864,45

84.767,12

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

5,57

9,55

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

97,51

88,55

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

91,07

85,40

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

6.411,61

81.748,06

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

7,47

7,11

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

33,57

38,59

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

55,96

50,42

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

3    

3,88

18,14

16,21