banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Vall d'Uixó, la

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

1.026,04

1.104,56

1.248,27

1.036,76

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

965,40

1.005,91

1.092,42

969,25

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

508,57

257,70

198,25

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

38,94

36,07

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

52,95

52,77

54,43

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,79

0,76

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

58.346,29

52.864,05

48.844,46

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

1.827    

11.782    

40.796    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

9,14

8,39

7,17

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

15,60

12,81

12,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

75,26

154,17

80,14

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

34,81

37,68

38,66

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

1,20

1,30

1,42

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

2,19

1,65

2,10

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

3,72

4,36

5,31

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

12,15

13,01

15,25

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

9,74

7,17

7,35

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

11,44

9,87

10,05

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

6.708    

60.515    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

360,62

5.390,88

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

6.168,52

54.330,12

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

5,38

8,91

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

91,96

89,78

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

83,53

81,88

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

5.603,15

49.551,16

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

2,28

4,83

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

41,22

49,36

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

56,49

32,17

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,01

13,63

18,14

16,21