banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Vall d'Uixó, la

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.099,89

1.031,84

1.137,76

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.022,06

1.020,75

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

525,30

293,50

245,67

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

38,94

36,07

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

52,17

51,96

53,49

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,79

0,76

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

60.092,99

52.805,47

50.168,40

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

1.854    

11.649    

39.228    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

8,41

8,19

7,09

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

15,43

12,90

13,56

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

37,22

39,74

39,32

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

38,94

37,63

40,02

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

0,81

0,92

1,24

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

2    

1,57

2,16

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

3,67

4,02

4,97

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

12,62

13,11

15,26

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

9,01

6,55

6,86

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

10,84

9,11

9,53

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

6.708    

60.515    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

360,62

5.390,88

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

6.168,52

54.330,12

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

5,38

8,91

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

91,96

89,78

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

83,53

81,88

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

5.603,15

49.551,16

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

2,28

4,83

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

41,22

49,36

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

56,49

32,17

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,01

13,63

18,14

16,21