banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Vall d'Alba

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.064,63

1.144,91

1.137,76

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.209,13

1.092,39

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

130,37

161,94

245,67

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

25,79

40,25

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

52,64

55,60

53,49

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,99

0,86

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

46.133,14

61.210,27

50.168,40

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

166    

17.829    

39.228    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

11,45

5,75

7,09

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

15,66

12,61

13,56

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

47,59

36,63

39,32

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

25,30

44,74

40,02

42,34

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

5.292    

95.731    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

272,73

9.141,70

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

5.082,49

84.767,12

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

5,15

9,55

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

96,04

88,55

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

90,76

85,40

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

4.802,88

81.748,06

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

12,03

7,11

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

60,15

38,59

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

27,27

50,42

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,55

3,88

18,14

16,21