banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | TÝrig

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2019 (persones)

419    

6.657    

579.962    

5.003.769    

Variaciˇ Padrˇ - 2018/2019 (%)

-3,68

-1,30

0,53

0,81

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2019 (%)

6,29

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2019 (%)

0,07

1,15

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,01

0,13

11,59

 
Densitat de poblaciˇ - 2019 (Hab./Km2)

9,90

10,04

87,45

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

21    

161    

12.365    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2019)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

10,26

11,15

16,03

15,81

De 16 a 29 anys (%)

10,74

12,83

13,91

14,12

De 30 a 64 anys (%)

44,15

44,79

50,89

50,81

Majors de 64 anys (%)

34,84

31,23

19,18

19,26

═ndex de dependŔncia (%)

82,17

73,54

54,33

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

327    

5.630    

390.501    

3.347.243    

Extrangers (persones)

52    

594    

84.111    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

78,04

84,57

67,33

66,89

Extrangers (%)

12,41

8,92

14,50

14,06

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

520    

7.585    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,53

17,80