banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Tírig

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.368,08

989,09

1.137,76

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.196,26

1.291,94

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

373,73

186,16

218,12

296,41

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

33,39

32,45

40,94

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

49,64

50,82

54,43

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,81

1,86

1,12

0,95

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

18.300,91

26.734,73

48.844,46

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

26    

478    

39.742    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

<4

9    

7,44

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

<4

13,60

13,11

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

<4

86,19

79,45

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

<4

27,82

38,04

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

 

1,44

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

 

2,15

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

 

5,19

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

<4

 

15,61

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

<4

 

7,15

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

<4

 

9,87

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

4.234    

66.316    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

11,17

163,71

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

4.215,06

66.196,13

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,26

0,25

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

99,55

99,82

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

94,32

94,40

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

3.993,42

62.602,33

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

2,13

7,72

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

33,10

13,67

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

61,68

64,89

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

3,08

13,73

18,14

16,21