banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Segorbe

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.143,40

1.275,92

1.137,76

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.252,06

1.491,70

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

2,11

465,62

245,67

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

30,74

30,25

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

49,79

49,51

53,49

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,97

1,21

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

29.200,37

25.397,60

50.168,40

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

733    

1.559    

39.228    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

9    

7,25

7,09

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

11,87

12,83

13,56

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

42,84

32,84

39,32

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

36,29

25,85

40,02

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

1,64

0,77

1,24

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

3    

1,41

2,16

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

4,09

1,92

4,97

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

11,73

5,52

15,26

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

5,73

2,69

6,86

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

10,10

4,75

9,53

8,51

Nombre d'empreses superior a la mitjana del seu estrat poblacional - 2014 (--)

-

     
 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

10.608    

96.515    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

239,48

764,31

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

10.556,01

95.876,89

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

2,26

0,79

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

99,51

99,34

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

91,30

94,19

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

9.685,41

90.907,83

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

2,24

4,34

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

31,88

17,33

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

54,82

61,58

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

11,06

16,76

18,14

16,21