banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Serratella, la

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

4.042,18

1.144,91

1.137,76

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

3.318,52

1.092,39

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

161,94

245,67

343,63

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

33,94

45,46

40,94

39,67

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

9.415,84

55,60

53,49

51,71

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

0    

1,06

1,12

0,95

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

11.117,56

61.210,27

50.168,40

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

6    

17.829    

39.228    

344.556    

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

1.881    

95.731    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

2,10

9.141,70

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.877,70

84.767,12

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,11

9,55

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

99,82

88,55

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

96,53

85,40

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.815,77

81.748,06

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

2,06

7,11

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

9,88

38,59

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

87,53

50,42

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,53

3,88

18,14

16,21