banc de dades municipal

Dades estadístiques | Vivenda | San Rafael del Río

Dades estadístiques - Vivenda


Transaccions immobiliàries
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total Vivendes - 2017 (núm.)

17    

1.843    

8.196    

79.132    

Vivenda nova - 2017 (núm.)

0    

131    

741    

7.458    

Vivenda de segona ma - 2017 (núm.)

17    

1.712    

7.455    

71.674    

Preu Bàsic Nacional - 2009/2012 (euros/m2)

758    

758    

758    

758    

Preu màxim VP Règim General - 2009/2012 (euros/m2)

1.212,80

1.394,72

1.697,92

1.819,20

Preu màxim VP Règim Concertat - 2009/2012 (euros/m2)

1.364,40

1.705,50

2.183,04

2.319,48

Preu màxim VP Règim especial - 2009/2012 (euros/m2)

1.137    

1.303,76

1.591,80

1.705,50

Preu màxim Vivenda usada - 2009/2012 (euros/m2)

1.212,80

1.576,64

2.183,04

2.304,32

 
Edificació de nova planta
    Municipi Comarca Província Comunitat
Vivendes - 2016 (núm.)

0    

130    

394    

6.541    

 
Cens de Vivendes
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total de vivendes familiars - 2011 (núm.)

364    

76.142    

420.421    

3.147.062    

Vivendes principals - 2011 (núm.)

226    

33.534    

233.871    

1.986.896    

Vivendes secundàries - 2001 (núm.)

57    

14.731    

82.486    

564.086    

Vivendes buides - 2001 (núm.)

39    

19.313    

62.046    

444.823    

Total vivendes col.lectives - 2001 (núm.)

0    

0    

1    

48