banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Sant Mateu

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.250    

1.199,70

1.137,76

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.102,81

1.132,50

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

255,88

265,23

245,67

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

33,81

42,94

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

54,41

51,14

53,49

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,42

0,86

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

57.143,52

36.506,08

50.168,40

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

160    

5.944    

39.228    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

8,13

4,90

7,09

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

12,50

13,90

13,56

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

47,50

39,35

39,32

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

31,88

36,64

40,02

42,34

Nombre d'empreses superior a la mitjana del seu estrat poblacional - 2016 (--)

-

     
 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

6.462    

122.132    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

77,06

3.753,60

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

6.331,27

118.830,80

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

1,19

3,07

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

97,98

97,30

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

93,31

91,90

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

6.029,52

112.239,43

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

9,22

5,90

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

51,43

40,67

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

35,04

42,91

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

4,31

10,52

18,14

16,21