banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Sant Jordi/San Jorge

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

2.245,99

1.199,70

1.137,76

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

2.392,76

1.132,50

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

265,23

245,67

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

41,21

42,94

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

68,02

51,14

53,49

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,78

0,86

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

78.973,32

36.506,08

50.168,40

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

73    

5.944    

39.228    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

5,48

4,90

7,09

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

23,29

13,90

13,56

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

30,14

39,35

39,32

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

41,10

36,64

40,02

42,34

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.649    

122.132    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

247,47

3.753,60

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

3.463,77

118.830,80

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

6,78

3,07

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

94,92

97,30

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

86,37

91,90

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

3.151,50

112.239,43

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

3,61

5,90

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

74,54

40,67

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

19,95

42,91

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

1,90

10,52

18,14

16,21