banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Ribesalbes

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

964,86

1.093,02

1.177,88

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

873,39

1.095,43

1.176,11

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0    

288,96

218,12

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

26,35

36,07

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

56,90

52,77

54,43

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,52

0,76

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

34.140,20

52.864,05

48.844,46

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

50    

11.782    

40.796    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

14    

8,39

7,17

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

20    

12,81

12,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

66    

154,17

80,14

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

40    

37,68

38,66

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

1,30

1,42

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

1,65

2,10

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

4,36

5,31

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

13,01

15,25

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

7,17

7,35

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

9,87

10,05

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

855    

60.515    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

55,71

5.390,88

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

785,73

54.330,12

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

6,52

8,91

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

91,90

89,78

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

78,90

81,88

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

674,58

49.551,16

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

0,40

4,83

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

10,96

49,36

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

88,40

32,17

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,24

13,63

18,14

16,21