banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Ribesalbes

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

937,46

1.031,84

1.137,76

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

745,88

1.020,75

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

293,50

245,67

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

26,35

36,07

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

55,68

51,96

53,49

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,52

0,76

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

33.404,38

52.805,47

50.168,40

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

62    

11.649    

39.228    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

17,74

8,19

7,09

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

14,52

12,90

13,56

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

45,16

39,74

39,32

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

22,58

37,63

40,02

42,34

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

855    

60.515    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

55,71

5.390,88

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

785,73

54.330,12

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

6,52

8,91

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

91,90

89,78

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

78,90

81,88

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

674,58

49.551,16

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

0,40

4,83

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

10,96

49,36

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

88,40

32,17

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,24

13,63

18,14

16,21