banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Pobla Tornesa, la

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2019 (persones)

1.211    

252.828    

579.962    

5.003.769    

Variaciˇ Padrˇ - 2018/2019 (%)

0,25

0,74

0,53

0,81

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2019 (%)

0,48

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2019 (%)

0,21

43,59

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,02

5,05

11,59

 
Densitat de poblaciˇ - 2019 (Hab./Km2)

46,92

264,10

87,45

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

24    

5.629    

12.365    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2019)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

20,31

16,37

16,03

15,81

De 16 a 29 anys (%)

11,81

14,05

13,91

14,12

De 30 a 64 anys (%)

53,10

51,50

50,89

50,81

Majors de 64 anys (%)

14,78

18,08

19,18

19,26

═ndex de dependŔncia (%)

54,07

52,55

54,33

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

979    

161.497    

390.501    

3.347.243    

Extrangers (persones)

85    

41.340    

84.111    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

80,84

63,88

67,33

66,89

Extrangers (%)

7,02

16,35

14,50

14,06

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

1.140    

257.155    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,53

17,80