banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Pobla Tornesa, la

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2019 (persones)

1.211    

252.828    

579.962    

5.003.769    

Variaciˇ Padrˇ - 2018/2019 (%)

0,25

0,74

0,53

0,81

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2019 (%)

0,48

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2019 (%)

0,21

43,59

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,02

43,59

11,59

 
Densitat de poblaciˇ - 2019 (Hab./Km2)

46,92

264,10

87,45

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

24    

5.629    

12.365    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2018)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

20,36

16,54

16,21

15,97

De 16 a 29 anys (%)

11,84

13,95

13,81

14,05

De 30 a 64 anys (%)

53,31

51,69

50,98

50,91

Majors de 64 anys (%)

14,49

17,82

19    

19,07

═ndex de dependŔncia (%)

53,49

52,35

54,34

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

966    

161.063    

390.477    

3.345.174    

Extrangers (persones)

94    

40.015    

81.343    

664.921    

Naixcuts a la CV (%)

79,97

64,17

67,69

67,39

Extrangers (%)

7,78

15,94

14,10

13,40

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

1.140    

257.155    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,53

17,80