banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Portell de Morella

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2019 (persones)

197    

4.400    

579.962    

5.003.769    

Variaciˇ Padrˇ - 2018/2019 (%)

0    

-0,09

0,53

0,81

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2019 (%)

4,48

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2019 (%)

0,03

0,76

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2019 (%)

0    

0,09

11,59

 
Densitat de poblaciˇ - 2019 (Hab./Km2)

3,99

4,87

87,45

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

5    

189    

12.365    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2019)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

8,63

11,39

16,03

15,81

De 16 a 29 anys (%)

8,12

12,59

13,91

14,12

De 30 a 64 anys (%)

42,64

47,45

50,89

50,81

Majors de 64 anys (%)

40,61

28,57

19,18

19,26

═ndex de dependŔncia (%)

97    

66,54

54,33

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

172    

3.530    

390.501    

3.347.243    

Extrangers (persones)

4    

438    

84.111    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

87,31

80,23

67,33

66,89

Extrangers (%)

2,03

9,95

14,50

14,06

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

230    

4.885    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,53

17,80