banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Portell de Morella

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2019 (persones)

197    

4.400    

579.962    

5.003.769    

Variaciˇ Padrˇ - 2018/2019 (%)

0    

-0,09

0,53

0,81

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2019 (%)

4,48

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2019 (%)

0,03

0,76

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2019 (%)

0    

0,76

11,59

 
Densitat de poblaciˇ - 2019 (Hab./Km2)

3,99

4,87

87,45

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

5    

189    

12.365    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2018)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

7,11

11,35

16,21

15,97

De 16 a 29 anys (%)

9,64

12,35

13,81

14,05

De 30 a 64 anys (%)

43,15

47,96

50,98

50,91

Majors de 64 anys (%)

40,10

28,34

19    

19,07

═ndex de dependŔncia (%)

89,42

65,81

54,34

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

175    

3.580    

390.477    

3.345.174    

Extrangers (persones)

7    

404    

81.343    

664.921    

Naixcuts a la CV (%)

88,83

81,29

67,69

67,39

Extrangers (%)

3,55

9,17

14,10

13,40

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

230    

4.885    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,53

17,80