banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Portell de Morella

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

2.263,88

2.349,74

1.137,76

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

3.145,26

2.431,85

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

929,81

245,67

343,63

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

35,02

38,99

40,94

39,67

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

59,39

61,10

53,49

51,71

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

3,86

2,33

1,12

0,95

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

7.972,46

23.210,61

50.168,40

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

14    

501    

39.228    

344.556    

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

4.940    

90.407    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

3,81

109,43

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

4.924,05

90.372,76

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,08

0,12

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

99,68

99,96

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

94,62

96,74

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

4.674,36

87.462,84

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

14,61

7,77

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

0,12

0,80

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

61,09

52,45

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

24,17

38,98

18,14

16,21