banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Navajas

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2018 (persones)

712    

23.703    

576.898    

4.963.703    

Variaciˇ Padrˇ - 2017/2018 (%)

-0,28

-0,90

0,25

0,45

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2018 (%)

3    

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2018 (%)

0,12

4,11

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2018 (%)

0,01

4,11

11,62

 
Densitat de poblaciˇ - 2018 (Hab./Km2)

90,24

24,56

86,99

213,45

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

26    

504    

12.365    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2018)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

12,36

13,37

16,21

15,97

De 16 a 29 anys (%)

11,10

12,88

13,81

14,05

De 30 a 64 anys (%)

51,69

48,53

50,98

50,91

Majors de 64 anys (%)

24,86

25,21

19    

19,07

═ndex de dependŔncia (%)

59,28

62,82

54,34

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

580    

19.542    

390.477    

3.345.174    

Extrangers (persones)

24    

1.740    

81.343    

664.921    

Naixcuts a la CV (%)

81,46

82,45

67,69

67,39

Extrangers (%)

3,37

7,34

14,10

13,40

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

800    

25.230    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,53

17,80