banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Económico | Navajas

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

1.564,40

1.326,72

1.220,84

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

1.693    

1.326,65

1.094,75

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

8.192,42

451,06

198,25

257,05

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

79,75

41,18

40,94

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

47,77

50,46

54,43

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,81

1,69

1,12

0,95

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

25.308,95

25.439,13

48.746,86

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

47    

1.659    

40.796    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

<4

6,99

7,17

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

<4

12,66

12,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

<4

57,14

80,14

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

<4

30,08

38,66

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

0,66

1,42

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

1,33

2,10

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

2,35

5,31

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

5    

15,25

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

3,44

7,35

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

4,64

10,05

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

789    

96.515    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

34,67

764,31

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

734,08

95.876,89

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

4,39

0,79

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

93,04

99,34

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

86,96

94,19

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

686,09

90.907,83

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

4,25

4,34

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

27,29

17,33

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

45,68

61,58

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

22,77

16,76

18,14

16,21