banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Llosa, la

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2022 (euros/habitant)

2.543,23

1.135,42

1.249,63

1.097,59

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2021 (euros/habitant)

1.908,64

1.093,74

1.205,47

1.063,58

Deute Viu del municipi - 2021 (euros/habitant)

0    

258,91

202,49

240,88

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

27,75

35,80

40,94

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

51,74

52,77

54,43

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

2,19

0,93

1,12

0,95

Valor cadastral mitjà - 2022 (euros)

38.336,88

52.908,89

48.679,45

49.070    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

53    

11.782    

40.796    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

<4

8,39

7,17

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

<4

12,81

12,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

<4

77,08

80,14

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

<4

37,68

38,66

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

1,30

1,42

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

1,65

2,10

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

4,36

5,31

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

13,01

15,25

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

7,17

7,35

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

9,87

10,05

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

1.003    

60.515    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

26,30

5.390,88

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

938,38

54.330,12

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

2,62

8,91

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

93,56

89,78

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

83,72

81,88

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

839,67

49.551,16

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

30,28

4,83

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

42,23

49,36

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

26,83

32,17

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,66

13,63

18,14

16,21