banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Jana, la

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.215,92

1.199,70

1.137,76

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.240,27

1.132,50

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

768,71

265,23

245,67

343,63

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

33,02

42,41

40,94

39,67

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

51,65

51,14

53,49

51,71

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

2,53

1,15

1,12

0,95

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

19.675,34

36.506,08

50.168,40

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

40    

5.944    

39.228    

344.556    

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

1.950    

122.132    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

12,13

3.753,60

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.953,30

118.830,80

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,62

3,07

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

100,17

97,30

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

92,75

91,90

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.808,72

112.239,43

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

12,50

5,90

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

77,32

40,67

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

10,13

42,91

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,06

10,52

18,14

16,21