banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Herbers

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

2.668,57

2.535,50

1.145,48

981,55

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

4.752,88

2.933,55

1.172,76

1.006,60

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0    

854,10

218,12

296,41

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

44,35

38,99

40,94

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

57,14

63,80

54,43

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

0    

2,33

1,12

0,95

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

9.172,69

23.222,47

48.844,46

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

7    

492    

39.742    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

<4

6,10

7,44

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

<4

6,30

13,11

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

<4

101,22

79,45

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

<4

27,85

38,04

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

 

1,44

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

 

2,15

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

 

5,19

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

<4

 

15,61

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

<4

 

7,15

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

<4

 

9,87

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

2.712    

90.407    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

1,75

109,43

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

2.779,43

90.372,76

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,06

0,12

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

102,49

99,96

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

98,63

96,74

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

2.674,87

87.462,84

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

3,95

7,77

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

1,33

0,80

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

28,23

52,45

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

66,49

38,98

18,14

16,21