banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Geldo

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

951,36

1.275,92

1.137,76

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.031,28

1.491,70

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

465,62

245,67

343,63

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

29    

41,18

40,94

39,67

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

51,50

49,51

53,49

51,71

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,37

1,69

1,12

0,95

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

19.125,81

25.397,60

50.168,40

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

27    

1.559    

39.228    

344.556    

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

56    

96.515    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

8,76

764,31

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

45,62

95.876,89

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

15,64

0,79

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

81,46

99,34

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

68,70

94,19

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

38,47

90.907,83

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

32,50

4,34

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

61,58

17,33

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

5,39

61,58

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,52

16,76

18,14

16,21