banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Fuente la Reina

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

4.331,14

2.448,58

1.248,27

1.036,76

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

4.379,50

3.300,11

1.092,42

969,25

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

0    

203,41

198,25

257,05

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

134,38

45,09

40,94

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

38,46

48,87

54,43

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

0    

3,72

1,12

0,95

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

34.210,40

22.533,34

48.844,46

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

<4

190    

40.796    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

<4

 

7,17

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

<4

 

12,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

<4

 

80,14

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

<4

 

38,66

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

 

1,42

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

 

2,10

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

 

5,31

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

 

15,25

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

 

7,35

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

 

10,05

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

750    

66.706    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

3,75

164,26

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

725,18

66.291,68

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,50

0,25

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

96,69

99,38

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

90,99

94,54

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

682,44

63.066,74

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

1,64

3,27

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

4,03

3,22

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

57,57

62,65

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

36,76

30,86

18,14

16,21